TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng Kiên Giang

Sát hạch phục vụ cấp Chứng chỉ hành nghề HĐXD

Xem với cỡ chữAA

Lịch sát hạch chính thức phục vụ cấp Chứng chỉ hành nghề HĐXD của cá nhân, Đợt 5 năm 2023 (tổ chức lúc 07 giờ 30 phút, ngày 25-11-2023); hướng dẫn thí sinh tham dự sát hạch

(08:52 | 20/11/2023)

Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang đã xây dựng kế hoạch tổ chức sát hạch phục vụ cấp Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân Đợt 5 năm 2023 theo Thông báo số 3026/TB-SXD ngày 06/11/2023.

Để đảm bảo công tác tổ chức sách hạch và việc tham dự sát hạch của thí sinh được thuận lợi, Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang thông báo lịch tổ chức sát hạch chính thức và hướng dẫn một số nội dung khi tham gia thi sát hạch. Cụ thể như sau:

 

Phần I. Yêu cầu khi tham dự sát hạch

1. Đối tượng tham dự sát hạch

Các cá nhân đã đăng ký, nộp chi phí sát hạch và có tên trong Danh sách sát hạch Đợt 5/2023 (tệp đính kèm ở cuối bản tin).

Đề nghị kiểm tra thông tin cá nhân, lĩnh vực đăng ký, phản hồi cập nhật, sửa đổi nếu có sai sót, chậm nhất ngày 16 giờ ngày 21/11/2023 (thứ Ba) qua ông Nguyễn Thành Nam, số điện thoại liên hệ: 0936237121. Sau thời gian này, mọi thắc mắc sẽ không được giải quyết.

 

2. Thời gian và thời điểm sát hạch

- Thời gian sát hạch: Ngày 25/11/2023 (thứ Bảy).

- Thời điểm sát hạch: Bắt đầu từ 07 giờ 30 phút cho đến khi kết thúc đợt sát hạch.

 

3. Địa điểm tổ chức sát hạch: Dãy nhà Thực hành, Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang, Số 449, đường Nguyễn Chí Thanh, phường Rạch Sỏi, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

 

Phần II. Hướng dẫn thí sinh khi dự sát hạch

1. Trước khi vào phòng thi

- Thí sinh phải có mặt trước địa điểm thi theo danh sách phòng thi được niêm yết (Phòng vi tính 1 hoặc Phòng vi tính 2), bảo đảm thời gian nói trên và chờ đến lượt thi của mình;

- Cán bộ coi thi gọi tên từng thí sinh, kiểm tra, đối chiếu thông tin về họ tên, ngày tháng năm sinh, số CMND/MCD/HC của thí sinh trước khi cho vào phòng thi; mỗi thí sinh chỉ được gọi tên vào phòng thi không quá 03 (Ba) lượt, trường hợp vắng mặt sẽ bị hủy bỏ tư cách tham gia sát hạch, mọi thắc mắc sẽ không được giải quyết;

- Thí sinh phải xuất trình giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu (hoặc các giấy tờ khác có đủ thông tin về họ tên, năm sinh, quê quán và có dán ảnh) bản gốc để đối chiếu với Phiếu thông tin, chính xác mới được vào Phòng thi;

- Thí sinh phải thực hiện các yêu cầu khác của Cán bộ coi thi nhằm đảm bảo công tác phục vụ sát hạch (nếu có).

 

2. Khi vào phòng thi

- Ổn định vị trí theo hướng dẫn của Cán bộ coi thi, mỗi thí sinh ngồi trên 01 máy tính có kết nối mạng Internet do Cán bộ coi thi sắp xếp; thí sinh không được phép tự ý thay đổi chỗ ngồi khi chưa có ý kiến của Cán bộ coi thi; trường hợp vi phạm sẽ bị lập biên bản xử lý và hủy kết quả thi theo quy định;

- Thí sinh bắt đầu làm bài thi, mỗi lĩnh vực có thời gian làm bài tối đa là 30 phút, hết thời gian phần mềm sẽ tự kết thúc bài thi. Trường hợp thí sinh được miễn môn kiến thức chuyên môn (chỉ thi 10 câu pháp luật) thì thời gian làm bài tối đa là 12 phút;

- Thí sinh đăng ký từ 02 mã dự thi trở lên: Chọn bài thi muốn thi để bắt đầu thi; làm hết các lĩnh vực đăng ký, sau đó thông báo cho Cán bộ coi thi để in tất cả các bài thi;

- Bài thi hoàn tất phải được in thành 02 bản (kể cả kết quả Đạt hoặc Không đạt); thí sinh phải ký tên xác nhận vào Phiếu kết quả và được đại diện Tổ sát hạch ký xác nhận mới xem là kết quả thi hợp lệ;

- Phiếu kết quả hợp lệ được giao cho thí sinh 01 bản, Tổ sát hạch giữ 01 bản để lưu trữ vào hồ sơ sát hạch;

- Thí sinh phải nộp lại Phiếu thông tin đã phát khi vào phòng thi;

- Thí sinh thi xong phải rời khỏi phòng thi; không được gây mất trật tự tại khu vực tổ chức thi.

 

3. Một số lưu ý khác

- Thời gian làm bài thi được tính bắt đầu khi thí sinh bấm vào nút Bắt đầu thi, hết thời gian làm bài phần mềm sẽ tự động kết thúc bài thi, thí sinh không thể quay vào làm lại bài đã kết thúc;

- Trước khi hết thời gian thi, thí sinh có quyền xem lại các câu hỏi đã được chọn, sửa kết quả (chọn đáp án khác nếu cần thiết) và bấm Kết thúc bài thi nếu thí sinh đã kiểm tra xong, bài thi sẽ bị khóa và tính kết quả;

- Trường hợp máy tính hoặc mạng bị lỗi sau 05 (Năm) giây, thí sinh bấm phím F5 (trên bàn phím dãy trên cùng) hoặc chọn nút Refresh (trên trình duyệt) để tiếp tục làm bài thi;

- Trường hợp bài thi bị khóa, thí sinh phải thông báo ngay với Cán bộ coi thi để xử lý, tránh mất thời gian làm bài thi.

- Thí sinh vi phạm Quy chế thi, bị Cán bộ coi thi lập biên bản sẽ hủy kết quả thi./.

 

* Bộ câu hỏi trắc nghiệm: https://sxd.kiengiang.gov.vn/trang/TinTuc/256/727/Cong-bo-dieu-chinh-Bo-cau-hoi-phuc-vu-sat-hach-cap-chung-chi-hanh-nghe-hoat-dong-xay-dung--ban-hanh-moi-nam-2021-.html

BAN BIÊN TẬP

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; Tong hop SH-CCHN-KIG Dot 5-2023 - 111 TS.pdf