TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng Kiên Giang

Sơ lược Sở Xây dựng

Xem với cỡ chữAA

Vị trí và chức năng của Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang

(05:10 | 13/06/2018)

Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang; thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về các lĩnh vực: Quy hoạch xây dựng và kiến trúc; hoạt động đầu tư xây dựng; phát triển đô thị; hạ tầng kỹ thuật đô thị và khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao (bao gồm: cấp nước, thoát nước đô thị và khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao; quản lý chất thải rắn thông thường tại đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao, cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng; chiếu sáng đô thị; công viên, cây xanh đô thị; quản lý nghĩa trang, trừ nghĩa trang liệt sỹ; kết cấu hạ tầng giao thông đô thị, không bao gồm việc quản lý khai thác, sử dụng, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đô thị; quản lý xây dựng ngầm đô thị; quản lý sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị); nhà ở; công sở; thị trường bất động sản; vật liệu xây dựng; về các dịch vụ công trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Xây dựng; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn khác theo phân cấp, ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh và theo quy định của pháp luật.

Cơ quan Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang

1. Tổ chức bộ máy

- Lãnh đạo Sở: Giám đốc và 02 Phó Giám đốc.

- Các phòng chuyên môn thuộc Sở:

+ Văn phòng

+ Thanh tra

+ Phòng Quy hoạch - Kiến trúc

+ Phòng Phát triển đô thị và Hạ tầng kỹ thuật

+ Phòng Quản lý xây dựng

+ Phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản

- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở:

+ Trung tâm Kiểm định và Dịch vụ xây dựng

+ Trung tâm Quy hoạch xây dựng

2. Thông tin liên hệ

Địa chỉ trụ sở: Số 745B đường Nguyễn Trung Trực, phường An Hoà, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
Điện thoại/Fax: (0297) 3811834
Website: https://sxd.kiengiang.gov.vn/
Email: sxd@kiengiang.gov.vn

Ban Biên tập