TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng Kiên Giang

Tổ chức bộ máy Sở Xây dựng

 • Thanh tra

  (12:57 | 06/08/2023)

  Thông tin liên hệ của Thanh tra thuộc Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang 1. Chánh Thanh tra Sở Nguyễn Văn Quanh - Điện thoại cơ quan/Fax: (0297) 3811913 - Email công vụ: nvquanh.sxd@kiengiang.gov.vn

 • Lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang

  (05:18 | 29/07/2023)

  Thông tin liên hệ của Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang 1. Giám đốc sở Hà Văn Thanh Khương - Điện thoại cơ quan: (0297) 3811830 - Email công vụ: hvtkhuong.sxd@kiengiang.gov.vn 2. Phó Giám đốc sở Trịnh Nam Trung - Điện thoại cơ quan: (0297) 3811832 - Email công vụ: tntrung.sxd@kiengiang.gov.vn 3. Phó Giám đốc sở Lưu Thanh Bình - Điện thoại cơ quan: (0297) 3811833 - Email công vụ: ltbinh.sxd@kiengiang.gov.vn 4. Phó Giám đốc sở Nguyễn Ngọc Lân - Điện thoại cơ quan: (0297) 3811831 - Email công vụ: nnlan.sxd@kiengiang.gov.vn

 • Văn phòng

  (09:31 | 23/08/2022)

  Thông tin liên hệ của Văn phòng thuộc Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang 1. Chánh Văn phòng Lưu Hoàng Tín - Điện thoại cơ quan: (0297) 3811839 - Email công vụ: .lhtin.sxd@kiengiang.gov.vn 2. Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thành Nam - Điện thoại cơ quan/Fax: (0297) 3811834 - Email công vụ: ntnam.sxd@kiengiang.gov.vn   * Bảo vệ Sở Xây dựng: - Ông Võ Thanh Việt: 0918566298 - Ông Võ Hoàng Nam: 0982092904

 • Trung tâm Quy hoạch xây dựng

  (15:05 | 14/06/2018)

  Thông tin liên hệ của Trung tâm Quy hoạch xây dựng thuộc Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang 1. Giám đốc Bùi Thanh Tùng - Điện thoại cơ quan: (0297) 3925522 - Email công vụ: bttung.sxd@kiengiang.gov.vn 2. Phó Giám đốc Mai Xuân Hòa - Điện thoại cơ quan: (0297) 3500737 - Email công vụ: mxhoa.sxd@kiengiang.gov.vn 3. Phó Giám đốc Huỳnh Cẩm Trang - Điện thoại cơ quan: (0297) - Email công vụ: thanh.sxd@kiengiang.gov.vn

 • Trung tâm Kiểm định và Dịch vụ xây dựng

  (14:59 | 14/06/2018)

  Thông tin liên hệ của Trung tâm Kiểm định và Dịch vụ xây dựng thuộc Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang 1. Giám đốc Nguyễn Văn Mót - Điện thoại cơ quan: (0297) 3927977 - Email công vụ: nvmot.sxd@kiengiang.gov.vn 2. Phó Giám đốc Phan Minh Tại - Điện thoại cơ quan: (0297) - Email công vụ: pmtai.sxd@kiengiang.gov.vn

 • Phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản

  (14:47 | 14/06/2018)

  Thông tin liên hệ của Phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản thuộc Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang 1. Trưởng phòng Bùi Thị Kim Vân - Điện thoại cơ quan: (0297) 3811837 - Email công vụ: btkvan.sxd@kiengiang.gov.vn 2. Phó Trưởng phòng Trần Đức Tuấn - Điện thoại cơ quan: (0297) 3811837 - Email công vụ: tdtuan.sxd@kiengiang.gov.vn

 • Phòng Quản lý xây dựng

  (13:48 | 14/06/2018)

  Thông tin liên hệ của Phòng Quản lý xây dựng thuộc Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang 1. Phó Trưởng phòng phụ trách Trần Đuấn Tuấn - Điện thoại cơ quan: (0297) 3811835 - Email công vụ: tdtuan.sxd@kiengiang.gov.vn

 • Phòng Phát triển đô thị và hạ tầng kỹ thuật

  (13:40 | 14/06/2018)

  Thông tin liên hệ của Phòng Phát triển đô thị và hạ tầng kỹ thuật thuộc Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang 1. Trưởng phòng Mai Minh Luân - Điện thoại cơ quan: (0297) 3928727 - Email công vụ: mmlan.sxd@kiengiang.gov.vn 2. Phó Trưởng phòng Đỗ Công Tú - Điện thoại cơ quan: (0297) 3928727 - Email công vụ: dctu.sxd@kiengiang.gov.vn

 • Phòng Quy hoạch - Kiến trúc

  (13:04 | 14/06/2018)

  Thông tin liên hệ của Phòng Quy hoạch - Kiến trúc thuộc Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang 1. Trưởng phòng Trần Phú Hải - Điện thoại cơ quan: (0297) 3811910 - Email công vụ: tphai.sxd@kiengiang.gov.vn 2. Phó Trưởng phòng Đặng Ngọc Châu - Điện thoại cơ quan: (0297) 3811910 - Email công vụ: dnchau.sxd@kiengiang.gov.vn