TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng Kiên Giang

Danh bạ nội bộ

Xem với cỡ chữAA

Điện thoại và Email của Lãnh đạo Sở và các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang

(19:18 | 25/07/2018)

Điện thoại liên hệ và E-mail công vụ của Lãnh đạo Sở và các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang

Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang

Địa chỉ trụ sở: Số 745B đường Nguyễn Trung Trực, phường An Hòa, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

Điện thoại/Fax: (0297) 3811834

Email: sxd@kiengiang.gov.vn

 

Họ và tên cán bộ/Tên phòng ban, đơn vị

Điện thoại liên hệ (mã vùng tỉnh: 0297)

Địa chỉ thư điện tử công vụ (E-mail)

Ban Giám đốc Sở

   

Giám đốc Hà Văn Thanh Khương

3811830

hvtkhuong.sxd@kiengiang.gov.vn

Phó Giám đốc Trịnh Nam Trung

3811832

tntrung.sxd@kiengiang.gov.vn

Phó Giám đốc Lưu Thanh Bình

3811833

ltbinh.sxd@kiengiang.gov.vn

Văn phòng

3811834 (Fax/Văn thư)

vp.sxd@kiengiang.gov.vn

Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Lân

3811839

nnlan.sxd@kiengiang.gov.vn

Phó Chánh Văn phòng Huỳnh Cẩm Trang

3811834

hctrang.sxd@kiengiang.gov.vn

Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thành Nam

3811839

ntnam.sxd@kiengiang.gov.vn

Nhân viên văn thư Tạ Thị Sửu

3811834

ttsuu.sxd@kiengiang.gov.vn

Chuyên viên/Kế toán Nguyễn Thanh Trúc

3811836

nttruc.sxd@kiengiang.gov.vn

Nhân viên thủ quỹ Nguyễn Thị Thanh Trúc

3811836

ntttruc.sxd@kiengiang.gov.vn

Thanh tra

3811913

ttr.sxd@kiengiang.gov.vn

Chánh Thanh tra Lâm Văn Đường

3811913

lvduong.sxd@kiengiang.gov.vn

Phó Chánh Thanh tra Nguyễn Văn Quanh

3811913

nvquanh.sxd@kiengiang.gov.vn

Phó Chánh Thanh tra Phan Minh Tại

3811913

pmtai.sxd@kiengiang.gov.vn

Phòng Quy hoạch - Kiến trúc

3811910

qhkt.sxd@kiengiang.gov.vn

Trưởng phòng Trần Phú Hải

3811910

tphai.sxd@kiengiang.gov.vn

Phó Trưởng phòng Đặng Ngọc Châu

3811910

dnchau.sxd@kiengiang.gov.vn

Phòng Quản lý xây dựng

3811835

qlxd.sxd@kiengiang.gov.vn

Trưởng phòng Lưu Hoàng Tín

3811835

lhtin.sxd@kiengiang.gov.vn

Phó Trưởng phòng Huỳnh Lê Tú Phương

3811835

hltphuong.sxd@kiengiang.gov.vn

Phòng Phát triển đô thị và hạ tầng kỹ thuật

3928727

ptdt.sxd@kiengiang.gov.vn

Trưởng phòng Mai Minh Luân

3928727

mmluan.sxd@kiengiang.gov.vn

Phó Trưởng phòng Đỗ Công Tú

3928727

dctu.sxd@kiengiang.gov.vn

Phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản

3811837

qln.sxd@kiengiang.gov.vn

Trưởng phòng Bùi Thị Kim Vân

3811837

btkvan.sxd@kiengiang.gov.vn

Phó Trưởng phòng Trần Đức Tuấn

3811837

tdtuan.sxd@kiengiang.gov.vn

 

BAN BIÊN TẬP