TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng Kiên Giang

Danh bạ nội bộ

Xem với cỡ chữAA

Điện thoại và Email của Lãnh đạo Sở và các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang

(19:18 | 23/06/2023)

Điện thoại liên hệ và E-mail công vụ của Lãnh đạo Sở và các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang

Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang

Địa chỉ trụ sở: Số 745B đường Nguyễn Trung Trực, phường An Hòa, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

Điện thoại/Fax: (0297) 3811834

Email: sxd@kiengiang.gov.vn

 

Họ và tên cán bộ/Tên phòng ban, đơn vị

Điện thoại liên hệ (mã vùng tỉnh: 0297)

Địa chỉ thư điện tử công vụ (E-mail)

Ban Giám đốc Sở

   

Giám đốc Hà Văn Thanh Khương

3811830

hvtkhuong.sxd@kiengiang.gov.vn

Phó Giám đốc Trịnh Nam Trung

3811832

tntrung.sxd@kiengiang.gov.vn

Phó Giám đốc Lưu Thanh Bình

3811833

ltbinh.sxd@kiengiang.gov.vn

Phó Giám đốc Nguyễn Ngọc Lân

3811831

nnlan.sxd@kiengiang.gov.vn

Văn phòng

3811834 (Fax/Văn thư)

vp.sxd@kiengiang.gov.vn

Chánh Văn phòng Lưu Hoàng Tín

3811839

lhtin.sxd@kiengiang.gov.vn

Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Thành Nam

3811839

ntnam.sxd@kiengiang.gov.vn

Chuyên viên/Tổng hợp Huỳnh Thị Thúy Hằng

3811834

htthang.sxd@kiengiang.gov.vn

Chuyên viên/Một cửa Lê Văn Trung

Tổng đài hỗ trợ Dịch vụ công: 0297.1022 hoặc 088822.1022 (Quầy Sở Xây dựng)

lvtrung.sxd@kiengiang.gov.vn

Chuyên viên/Kế toán Nguyễn Thanh Trúc

3811836

nttruc.sxd@kiengiang.gov.vn

Nhân viên/Văn thư Tạ Thị Sửu

3811834

ttsuu.sxd@kiengiang.gov.vn

Nhân viên thủ quỹ Nguyễn Thị Thanh Trúc

3811836

ntttruc.sxd@kiengiang.gov.vn

Thanh tra

3811913

ttr.sxd@kiengiang.gov.vn

Chánh Thanh tra Nguyễn Văn Quanh

 

nvquanh.sxd@kiengiang.gov.vn

 

 

 

Phòng Quy hoạch - Kiến trúc

3811910

qhkt.sxd@kiengiang.gov.vn

Trưởng phòng Trần Phú Hải

 

tphai.sxd@kiengiang.gov.vn

Phó Trưởng phòng Đặng Ngọc Châu

 

dnchau.sxd@kiengiang.gov.vn

Phòng Quản lý xây dựng

3811835

qlxd.sxd@kiengiang.gov.vn

Phó Trưởng phòng Trần Đức Tuấn

 

tdtuan.sxd@kiengiang.gov.vn

     

Phòng Phát triển đô thị và hạ tầng kỹ thuật

3928727

ptdt.sxd@kiengiang.gov.vn

Trưởng phòng Mai Minh Luân

 

mmluan.sxd@kiengiang.gov.vn

Phó Trưởng phòng Đỗ Công Tú

 

dctu.sxd@kiengiang.gov.vn

Phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản

3811837

qln.sxd@kiengiang.gov.vn

Trưởng phòng Bùi Thị Kim Vân

3811837

btkvan.sxd@kiengiang.gov.vn

Phó Trưởng phòng Lâm Văn Đường

3811837

lvduong.sxd@kiengiang.gov.vn

 

BAN BIÊN TẬP