TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng Kiên Giang

Sát hạch phục vụ cấp Chứng chỉ hành nghề HĐXD

Xem với cỡ chữAA

Kế hoạch tổ chức sát hạch phục vụ cấp Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, Đợt 4 năm 2023 (dự kiến tổ chức ngày 07/10/2023)

(13:54 | 20/09/2023)

Nhằm đáp ứng nhu cầu xét, cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang xây dựng kế hoạch tổ chức sát hạch phục vụ cấp Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân Đợt 4 năm 2023.

Cụ thể:

1. Đối tượng, số lượng và yêu cầu đối với cá nhân khi tham gia sát hạch

a) Về đối tượng: Cá nhân có nhu cầu đề nghị cấp mới; cấp điều chỉnh, bổ sung lĩnh vực; cấp nâng hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

b) Về số lượng đảm bảo tổ chức sát hạch: Từ đủ 50 thí sinh đăng ký trở lên. Trường hợp đến hết ngày 29/9/2023, số lượng đăng ký sát hạch ít hơn 50 thí sinh thì thời gian tổ chức sát hạch có thể kéo dài hơn so với ngày dự kiến; Sở Xây dựng có thông báo cụ thể trên Trang thông tin điện tử (TTĐT) của Sở[1].

c) Yêu cầu đối với người tham gia sát hạch:

- Cá nhân phải có đơn đăng ký theo mẫu quy định và nộp trực tiếp tại Phòng Hành chính – Kế hoạch – Tài vụ thuộc Trung tâm Kiểm định và Dịch vụ xây dựng trực thuộc Sở Xây dựng trong thời gian quy định về nộp chi phí sát hạch tại Khoản 3 Công văn này.

Mẫu Tờ khai đăng ký sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (Mẫu số 02) ban hành kèm theo Phụ lục IV Nghị định số 15/2021/NĐ-CP (đính kèm theo).

- Cá nhân phải hoàn thành nghĩa vụ nộp chi phí sát hạch theo quy định; có tên trong Danh sách sát hạch được công bố trên Trang TTĐT Sở Xây dựng tính đến ngày dự thi.

- Người đăng ký sát hạch cần kiểm tra lại các thông tin của cá nhân (như: họ tên, ngày sinh, lĩnh vực, hạng đăng ký dự thi…) trên Danh sách sát hạch được công bố trên Trang TTĐT Sở Xây dựng; liên hệ cập nhật, bổ sung thông tin trong trường hợp có sai sót (qua ông Nguyễn Thành Nam, điện thoại liên hệ 0936237121).

2. Thời gian và địa điểm tổ chức sát hạch

a) Về thời gian:

- Ngày dự kiến sát hạch: Ngày 07/10/2023 (thứ Bảy).

- Thời gian sát hạch: Được tổ chức trong 01 (một) buổi sáng; trường hợp phải tổ chức cả ngày, Tổ sát hạch thông báo cho thí sinh dự thi được biết.

- Thời điểm sát hạch: Bắt đầu từ 07 giờ 30 phút cho đến khi kết thúc; trường hợp phải tổ chức cả ngày, buổi sáng bắt đầu từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ, buổi chiều bắt đầu từ 13 giờ cho đến khi kết thúc.

b) Về địa điểm sát hạch: Trường Cao đẳng Kiên Giang, số 425 đường Mạc Cửu, phường Vĩnh Thanh, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang (trước đây là Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Kiên Giang).

c) Trường hợp có thay đổi thời gian, địa điểm tổ chức sát hạch, Sở Xây dựng có thông báo trên Trang TTĐT của Sở trước 03 ngày tính từ ngày tổ chức sát hạch chính thức; các thí sinh cần theo dõi, cập nhật kịp thời.

3. Chi phí sát hạch

- Chi phí sát hạch[2] theo quy định là: 300.000 VNĐ tính trên 01 (một) lĩnh vực đăng ký sát hạch; chi phí sát hạch không được hoàn trả trong mọi trường hợp.

- Chi phí sát hạch là tiền Đồng, được nộp trong giờ hành chính tại Phòng Hành chính – Kế hoạch – Tài vụ thuộc Trung tâm Kiểm định và Dịch vụ xây dựng, số 745B đường Nguyễn Trung Trực, phường An Hoà, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang (trụ sở cơ quan Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang): Từ thứ Hai, ngày 25/9 đến hết thứ Sáu, ngày 29/9/2023 (buổi sáng: 07 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút; buổi chiều: 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút).

4. Về nội dung và hình thức sát hạch

a) Về nội dung sát hạch:

- Trường hợp cá nhân đề nghị cấp mới; điều chỉnh, bổ sung lĩnh vực, nâng hạng chứng chỉ hành nghề thì đề sát hạch bao gồm 05 câu hỏi về kiến thức pháp luật và 20 câu hỏi về kiến thức chuyên môn có liên quan đến lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề[3].

- Trường hợp cá nhân được miễn sát hạch về kiến thức chuyên môn thì đề sát hạch bao gồm 10 câu về kiến thức pháp luật[4] (cá nhân cung cấp tài liệu chứng minh trong trường hợp này).

b) Về hình thức sát hạch:

- Thi trực tuyến trên máy vi tính có kết nối mạng Internet do đơn vị tổ chức sát hạch bố trí, sắp xếp.

- Thí sinh sử dụng tài khoản, mật khẩu do Tổ sát hạch cung cấp thông qua Phiếu thông tin sát hạch, đăng nhập vào phần mềm sát hạch do Cục Quản lý hoạt động xây dựng, Bộ Xây dựng thống nhất quản lý trên toàn quốc và dự thi trong thời gian quy định.

5. Sử dụng kết quả sát hạch: Kết quả sát hạch được bảo lưu trong thời gian 12 tháng kể từ ngày sát hạch để làm căn cứ xét cấp chứng chỉ hành nghề.

Sở Xây dựng thông báo đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân có nhu cầu sát hạch, đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng được biết để đăng ký tham gia./.

 

[1] Địa chỉ truy cập: https://sxd.kiengiang.gov.vn

[2] Căn cứ Quyết định số 970/QĐ-BXD ngày 21/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quy định về chi phí sát hạch phục vụ cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng; Thông báo số 96/TB-BXD ngày 12/10/2021 của Bộ Xây dựng về việc dừng thu chi phí bù đắp đầu tư xây dựng phần mềm sát hạch.

[3] Khoản 1 Điều 78 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP: “…đề sát hạch bao gồm 05 câu hỏi về kiến thức pháp luật (bao gồm pháp luật chung và pháp luật về xây dựng theo từng lĩnh vực) và 20 câu hỏi về kiến thức chuyên môn có liên quan đến lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề, số điểm tối đa cho mỗi đề sát hạch là 100 điểm, trong đó điểm tối đa cho phần kinh nghiệm nghề nghiệp là 80 điểm, điểm tối đa cho phần kiến thức pháp luật là 20 điểm. Cá nhân có kết quả sát hạch phần kiến thức pháp luật tối thiểu 16 điểm và tổng điểm từ 80 điểm trở lên thì đạt yêu cầu để xem xét cấp chứng chỉ hành nghề”.

[4] Khoản 2 Điều 78 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP: “…đề sát hạch bao gồm 10 câu về kiến thức pháp luật, số điểm tối đa cho mỗi đề sát hạch là 40 điểm. Cá nhân có kết quả sát hạch từ 32 điểm trở lên thì đạt yêu cầu để xem xét cấp chứng chỉ hành nghề”.

BAN BIÊN TẬP

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 2 Mau so 02 - DonSH theo ND 15-2021 CP.doc; 2507-TB-SXD.signed.pdf