TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng Kiên Giang

Thông tin liên hệ

Xem với cỡ chữAA

Liên hệ công việc với Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang

(10:05 | 11/05/2024)

- Địa chỉ cơ quan: Số 745B đường Nguyễn Trung Trực, phường An Hòa, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.
- Số điện thoại liên hệ công việc/Fax: (0297) 3811834 - 3811839/(0297) 3811834
- Email công vụ: sxd@kiengiang.gov.vn
- Cổng thông tin điện tử chính thức: sxd.kiengiang.gov.vn

1. Liên hệ phản ánh, kiến nghị với Sở Xây dựng:

Ông Hà Văn Thanh Khương, Giám đốc Sở (ĐTCQ: 0297 3811831; e-mail: hvtkhuong.sxd@kiengiang.gov.vn)

2. Liên hệ phản ánh, góp ý với Ban Biên tập Trang TTĐT Sở Xây dựng:

- Ông Hà Văn Thanh Khương, Giám đốc Sở - Trưởng ban (ĐTCQ: 0297 3811831; e-mail: hvtkhuong.sxd@kiengiang.gov.vn)

- Ông Lưu Hoàng Tín, Chánh Văn phòng - Phó Trưởng ban (ĐTCQ: 0297.3811839; e-mail: lhtin.sxd@kiengiang.gov.vn)

- Ông Nguyễn Thành Nam, Phụ trách CNTT cơ quan (ĐTCQ: 0297.3811834; e-mail: ntnam.sxd@kiengiang.gov.vn)