Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Quy phạm pháp luật


Tổng số văn bản 12

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
36/2018/QH14 Quốc hội Luật Các lĩnh vực khác Luật Phòng, chống tham nhũng. 20/11/2018
29/2018/QH14 Quốc hội Luật Các lĩnh vực khác Luật Bảo vệ bí mật nhà nước. 15/11/2018
07/2018/TT-BXD Bộ Xây dựng Thông tư Các lĩnh vực khác Thông tư số 07/2018/TT-BXD ngày 08/8/2018 của Bộ Xây dựng quy định chế độ báo cáo ngành Xây dựng. 08/08/2018
06/2018/TT-BXD Bộ Xây dựng Thông tư Các lĩnh vực khác Thông tư số 06/2018/TT-BXD ngày 08/8/2018 của Bộ Xây dựng ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng. 08/08/2018
100/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Các lĩnh vực khác Nghị định số 100/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. 16/07/2018
25/2018/QH14 Quốc hội Luật Các lĩnh vực khác Luật Tố cáo. 12/06/2018
03/2018/TT-BXD Bộ Xây dựng Thông tư Thanh tra xây dựng Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở. 24/04/2018