Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 9

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
2814/SXD-PTĐT Văn Phòng Công văn điều hành Phát triển đô thị & hạ tầng kỹ thuật Về việc báo cáo tình hình lập, trình thẩm định, phê duyệt Đề án phân loại đô thị, Chương trình phát triển từng đô thị trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 31/10/2018
2813/SXD-TTr Văn Phòng Công văn điều hành Thanh tra xây dựng Về việc thực hiện chế độ báo cáo theo định kỳ. 31/10/2018
2437/SXD-VP Văn Phòng Báo cáo Các lĩnh vực khác Công văn về việc thực hiện Thông tư số 06/2018/TT-BXD ngày 08/8/2018 và Thông tư số 07/2018/TT-BXD ngày 08/8/2018 của Bộ Xây dựng. 11/09/2018
2042/SXD-PTĐT Văn Phòng Công văn điều hành Phát triển đô thị & hạ tầng kỹ thuật Về việc phối hợp lập, trình thẩm định phê duyệt Đề án phân loại đô thị, Chương trình phát triển từng đô thị trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 18/07/2018
1063/SXD-PTĐT Văn Phòng Công văn điều hành Các lĩnh vực khác Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 02/2018/TT-BXD ngày 6/02/2018 của Bộ Xây dựng quy định về bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng công trình và chế độ báo cáo công tác bảo vệ môi trường ngành Xây dựng. 04/07/2018
977/SXD-VP Văn Phòng Công văn điều hành Các lĩnh vực khác Công văn về việc chủ động ứng phó, giảm thiểu ảnh hưởng của gió bão và lốc xoáy đối với công trình bán kiên cố. 20/06/2018
823/UBND-KTCN UBND Tỉnh Công văn điều hành Phát triển đô thị & hạ tầng kỹ thuật Về việc lập Đề án phân loại đô thị, lập Chương trình phát triển từng đô thị trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 19/06/2018