Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Quy phạm pháp luật


Tổng số văn bản 2

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
1688/QĐ-UBND UBND Tỉnh Quyết định Các lĩnh vực khác Ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước tỉnh Kiên Giang. 11/08/2017
04/2017/QH14 Quốc hội Luật Các lĩnh vực khác Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. 12/06/2017