Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Quy phạm pháp luật


Tổng số văn bản 1

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
104/2016/QH13 Quốc hội Luật Các lĩnh vực khác Tiếp cận thông tin. 06/04/2016