Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Quy phạm pháp luật


Tổng số văn bản 1

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
27/2005/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ Quyết định Các lĩnh vực khác Danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật của ngành Xây dựng. 31/01/2005