Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Quy phạm pháp luật


Tổng số văn bản 36

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
48/2019/QH14 Quốc hội Luật Các lĩnh vực khác Luât Dân quân tự vệ. 22/11/2019
36/2018/QH14 Quốc hội Luật Các lĩnh vực khác Luật Phòng, chống tham nhũng. 20/11/2018
29/2018/QH14 Quốc hội Luật Các lĩnh vực khác Luật Bảo vệ bí mật nhà nước. 15/11/2018
25/2018/QH14 Quốc hội Luật Các lĩnh vực khác Luật Tố cáo. 12/06/2018
04/2017/QH14 Quốc hội Luật Các lĩnh vực khác Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. 12/06/2017
104/2016/QH13 Quốc hội Luật Các lĩnh vực khác Tiếp cận thông tin. 06/04/2016
100/2015/QH13 Quốc hội Luật Luật, Pháp lệnh Bộ luật Hình sự của Quốc hội, số 100/2015/QH13 ngày 27/11/2015. 27/11/2015