Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Quy phạm pháp luật


Tổng số văn bản 12

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
24/2020/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Các lĩnh vực khác Quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia. 24/02/2020
19/2020/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Thanh tra xây dựng Nghị định về Kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. 12/02/2020
59/2019/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Các lĩnh vực khác Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng. 01/07/2019
31/2019/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Các lĩnh vực khác Quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo. 10/04/2019
09/2019/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Các lĩnh vực khác Quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước. 24/01/2019
100/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Các lĩnh vực khác Nghị định số 100/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. 16/07/2018
39/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Các lĩnh vực khác Quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ. 11/03/2018