Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Quy phạm pháp luật


Tổng số văn bản 59

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
01/2011/QH13 Quốc hội Luật Luật, Pháp lệnh Luật Lưu trữ của Quốc hội, số 01/2011/QH13. 11/11/2011
50/2014/QH13 Quốc hội Luật Luật, Pháp lệnh Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014. 18/06/2014
03/2011/QH13 Quốc hội Luật Luật, Pháp lệnh Luật Tố cáo của Quốc hội, số 03/2011/QH13 ban hành ngày 11/11/2011. 11/11/2011
03/2018/TT-BXD Bộ Xây dựng Thông tư Thanh tra xây dựng Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở. 24/04/2018
43/2013/QH13 Quốc hội Luật Luật, Pháp lệnh Luật Đấu thầu của Quốc hội, số 43/2013/QH13. 26/11/2013
04/2011/QH13 Quốc hội Luật Luật, Pháp lệnh Luật Đo lường của Quốc hội ngày 11/11/2011. 01/11/2011
30/2009/QH12 Quốc hội Luật Luật, Pháp lệnh Luật Quy hoạch đô thị của Quốc hội ngày 17/6/2009. 17/06/2009