Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 19

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
142/QĐ-SXD Ban Tổ Chức Quyết định Các lĩnh vực khác Quy định bảo vệ bí mật nhà nước trong cơ quan Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang. 28/06/2019
143/QĐ-SXD Ban Tổ Chức Quyết định Thành lập Tổ công tác bảo vệ bí mât nhà nước cơ quan Sở Xây dựng Tỉnh Kiên Giang. 28/06/2019
298/CP-V.I Chính phủ Công văn điều hành Các lĩnh vực khác Đính chính Nghị định số 59/2019/NĐ-CP. 22/07/2019
823/UBND-KTCN UBND Tỉnh Công văn điều hành Phát triển đô thị & hạ tầng kỹ thuật Về việc lập Đề án phân loại đô thị, lập Chương trình phát triển từng đô thị trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 19/06/2018
988/QĐ-UBND UBND Tỉnh Quyết định Phát triển đô thị & hạ tầng kỹ thuật Về việc phê duyệt Chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn đến năm 2025. 24/04/2017
532/UBND-KTCN UBND Tỉnh Báo cáo Các lĩnh vực khác V/v thực hiện các khuyến nghị của EC về chống khai thác hải sản IUU. 07/05/2019
1052/QĐ-SXD UBND Tỉnh Quyết định Phát triển đô thị & hạ tầng kỹ thuật Về việc phê duyệt Sơ đồ phân bố khu vực phát triển đô thị thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang đến năm 2025. 07/05/2019