Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Quy phạm pháp luật


Tổng số văn bản 59

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
03/2018/TT-BXD Bộ Xây dựng Thông tư Thanh tra xây dựng Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở. 24/04/2018
39/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Các lĩnh vực khác Quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ. 11/03/2018
38/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Các lĩnh vực khác Quy định chi tiết về đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo. 11/03/2018
34/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Các lĩnh vực khác Về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. 08/03/2018
02/2018/TT-BXD Bộ Xây dựng Thông tư Các lĩnh vực khác Quy định về bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng công trình và chế độ báo cáo công tác bảo vệ môi trường ngành Xây dựng. 06/02/2018
13/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Các lĩnh vực khác Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật tiếp cận thông tin. 23/01/2018
1688/QĐ-UBND UBND Tỉnh Quyết định Các lĩnh vực khác Ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước tỉnh Kiên Giang. 11/08/2017