Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Quy phạm pháp luật


Tổng số văn bản 59

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
24/2020/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Các lĩnh vực khác Quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia. 24/02/2020
19/2020/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Thanh tra xây dựng Nghị định về Kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. 12/02/2020
48/2019/QH14 Quốc hội Luật Các lĩnh vực khác Luât Dân quân tự vệ. 22/11/2019
59/2019/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Các lĩnh vực khác Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng. 01/07/2019
1169/QĐ-UBND UBND Tỉnh Quyết định Quản lý nhà & thị trường bất động sản Về việc ban hành Quy định đơn giá xây dựng mới nhà ở công trình và các vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2019. 22/05/2019
09/2019/QĐ-UBND UBND Tỉnh Quyết định Quản lý nhà & thị trường bất động sản Về việc bãi bỏ Quyết định số 35/2012/QĐ-UBND ngày 30/11/2012 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định đơn giá xây dựng mới nhà ở công trình và các vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 22/05/2019
31/2019/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Các lĩnh vực khác Quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo. 10/04/2019