TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng Kiên Giang

Văn bản Quy phạm pháp luật


Tổng số văn bản 61

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
38/2020/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ Quyết định Các lĩnh vực khác Ban hành Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển. 30/12/2020
125/2020/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Các lĩnh vực khác Quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn. 19/10/2020
24/2020/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Các lĩnh vực khác Quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia. 24/02/2020
19/2020/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Thanh tra xây dựng Nghị định về Kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. 12/02/2020
48/2019/QH14 Quốc hội Luật Các lĩnh vực khác Luât Dân quân tự vệ. 22/11/2019
59/2019/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Các lĩnh vực khác Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng. 01/07/2019
1169/QĐ-UBND UBND Tỉnh Quyết định Quản lý nhà & thị trường bất động sản Về việc ban hành Quy định đơn giá xây dựng mới nhà ở công trình và các vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2019. 22/05/2019