Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 19

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
977/SXD-VP Văn Phòng Công văn điều hành Các lĩnh vực khác Công văn về việc chủ động ứng phó, giảm thiểu ảnh hưởng của gió bão và lốc xoáy đối với công trình bán kiên cố. 20/06/2018
823/UBND-KTCN UBND Tỉnh Công văn điều hành Phát triển đô thị & hạ tầng kỹ thuật Về việc lập Đề án phân loại đô thị, lập Chương trình phát triển từng đô thị trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 19/06/2018
958/SXD-TTr Văn Phòng Công văn điều hành Thanh tra xây dựng Công văn về việc triển khai thực hiện Thông tư số 03/2018/TT-BXD ngày 24/4/2018 của Bộ Xây dựng về việc quy định chi tiết một số điều của Nghị định 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ 14/06/2018
315/SXD-PTĐT Văn Phòng Công văn điều hành Phát triển đô thị & hạ tầng kỹ thuật Về việc thực hiện Chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh giai đoạn đến năm 2025. 28/02/2018
988/QĐ-UBND UBND Tỉnh Quyết định Phát triển đô thị & hạ tầng kỹ thuật Về việc phê duyệt Chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn đến năm 2025. 24/04/2017