Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 19

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
532/UBND-KTCN UBND Tỉnh Báo cáo Các lĩnh vực khác V/v thực hiện các khuyến nghị của EC về chống khai thác hải sản IUU. 07/05/2019
1052/QĐ-SXD UBND Tỉnh Quyết định Phát triển đô thị & hạ tầng kỹ thuật Về việc phê duyệt Sơ đồ phân bố khu vực phát triển đô thị thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang đến năm 2025. 07/05/2019
2814/SXD-PTĐT Văn Phòng Công văn điều hành Phát triển đô thị & hạ tầng kỹ thuật Về việc báo cáo tình hình lập, trình thẩm định, phê duyệt Đề án phân loại đô thị, Chương trình phát triển từng đô thị trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 31/10/2018
2813/SXD-TTr Văn Phòng Công văn điều hành Thanh tra xây dựng Về việc thực hiện chế độ báo cáo theo định kỳ. 31/10/2018
2437/SXD-VP Văn Phòng Báo cáo Các lĩnh vực khác Công văn về việc thực hiện Thông tư số 06/2018/TT-BXD ngày 08/8/2018 và Thông tư số 07/2018/TT-BXD ngày 08/8/2018 của Bộ Xây dựng. 11/09/2018
2042/SXD-PTĐT Văn Phòng Công văn điều hành Phát triển đô thị & hạ tầng kỹ thuật Về việc phối hợp lập, trình thẩm định phê duyệt Đề án phân loại đô thị, Chương trình phát triển từng đô thị trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 18/07/2018
1063/SXD-PTĐT Văn Phòng Công văn điều hành Các lĩnh vực khác Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 02/2018/TT-BXD ngày 6/02/2018 của Bộ Xây dựng quy định về bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng công trình và chế độ báo cáo công tác bảo vệ môi trường ngành Xây dựng. 04/07/2018