Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 19

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
1171/UBND-KTCN UBND Tỉnh Công văn điều hành Các lĩnh vực khác Về việc phối hợp trong công tác quản lý tàu cá hoạt động khai thác thủy sản trên biển. 10/09/2019
298/CP-V.I Chính phủ Công văn điều hành Các lĩnh vực khác Đính chính Nghị định số 59/2019/NĐ-CP. 22/07/2019
963/SXD-PTĐT Văn Phòng Công văn điều hành Phát triển đô thị & hạ tầng kỹ thuật V/v báo cáo tình hình lập, trình thẩm định, phê duyệt Đề án phân loại đô thị, Chương trình phát triển từng đô thị trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 08/07/2019
143/QĐ-SXD Ban Tổ Chức Quyết định Thành lập Tổ công tác bảo vệ bí mât nhà nước cơ quan Sở Xây dựng Tỉnh Kiên Giang. 28/06/2019
142/QĐ-SXD Ban Tổ Chức Quyết định Các lĩnh vực khác Quy định bảo vệ bí mật nhà nước trong cơ quan Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang. 28/06/2019
737/SXD-QLN Văn Phòng Báo cáo Quản lý nhà & thị trường bất động sản Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1169/QĐ-UBND ngày 22/5/2019 của UBND tỉnh Quy định đơn giá xây dựng mới nhà ở, công trình và các vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2019. 30/05/2019
638/SXD-PTĐT Văn Phòng Công văn điều hành Phát triển đô thị & hạ tầng kỹ thuật Về việc hoàn chỉnh hồ sơ, tổ chức công bố, lưu trữ và cung cấp thông tin liên quan đến Hồ sơ Sơ đồ phân bố khu vực phát triển đô thị thành phố Rạch Giá đến năm 2025. 09/05/2019