TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 23

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
49/QĐ-SXD Văn Phòng Quyết định Các lĩnh vực khác Ban hành Nội quy tiếp công dân tại Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang. 26/04/2021
48/QĐ-SXD Văn Phòng Quyết định Các lĩnh vực khác Ban hành Quy chế tiếp công dân tại Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang. 26/04/2021
29/CP-KTTH Chính phủ Công văn điều hành Các lĩnh vực khác Đính chính Nghị định 125/2020/NĐ-CP. 21/01/2021
1832/UBND-NC UBND Tỉnh Công văn điều hành Các lĩnh vực khác Triển khai thực hiện Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ. 28/12/2020
1171/UBND-KTCN UBND Tỉnh Công văn điều hành Các lĩnh vực khác Về việc phối hợp trong công tác quản lý tàu cá hoạt động khai thác thủy sản trên biển. 10/09/2019
298/CP-V.I Chính phủ Công văn điều hành Các lĩnh vực khác Đính chính Nghị định số 59/2019/NĐ-CP. 22/07/2019
963/SXD-PTĐT Văn Phòng Công văn điều hành Phát triển đô thị & hạ tầng kỹ thuật V/v báo cáo tình hình lập, trình thẩm định, phê duyệt Đề án phân loại đô thị, Chương trình phát triển từng đô thị trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 08/07/2019