TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng Kiên Giang

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
07/VBHN-BXD Bộ Xây dựng Nghị định Quản lý xây dựng Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-BXD ngày 16/08/2023 của Bộ Xây dựng: Nghị định quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng. 16/08/2023
06/VBHN-BXD Bộ Xây dựng Nghị định Quản lý xây dựng Văn bản hợp nhất số 06/VBHN-BXD ngày 14/08/2023 của Bộ Xây dựng: Nghị định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. 14/08/2023
Công văn số 2280/VP-KT UBND Tỉnh Công văn điều hành Quản lý xây dựng ngày 31/3/2023 của Văn phòng UBND tỉnh về việc phê duyệt Lộ trình áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) trong hoạt động xây dựng 31/03/2023
Quyết định số 258/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ Quyết định Quản lý xây dựng Phê duyệt Lộ trình áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) trong hoạt động xây dựng. 17/03/2023
3341/QĐ-UBND UBND Tỉnh Quyết định Quản lý nhà & thị trường bất động sản Quyết định số về việc phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 đến năm 2030. 30/12/2022
3326/QĐ-UBND UBND Tỉnh Báo cáo Kinh tế & Vật liệu xây dựng Quyết định về phê duyệt Đề án phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Kiên Giang thời kỳ 2021-2030, định hướng đến năm 2050. 29/12/2022
49/QĐ-SXD Văn Phòng Quyết định Các lĩnh vực khác Ban hành Nội quy tiếp công dân tại Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang. 26/04/2021