Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Quy hoạch vùng

  • Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Kiên Giang đến năm 2025, tỷ lệ 1/100.000

    (19:50 | 20/07/2019)

    Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Kiên Giang theo hướng phát triển bền vững, kết hợp hài hòa giữa tiềm năng và nhu cầu phát triển vùng nhằm nâng cao chất lượng môi trường sống. Tập trung phát triển các đô thị ven biển, hướng biển tạo động lực thúc đẩy phát triển không gian kinh tế ven biển Tây. Hình thành chuỗi đô thị hành lang biên giới nhằm ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội góp phần quan trọng trong bảo vệ an ninh biên giới.