TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng Kiên Giang

Công dân hỏi - Sở Xây dựng trả lời

  • Địa điểm tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC của Sở Xây dựng

    (18:25 | 14/07/2019)

    Hỏi: Tôi nghe nói kể từ ngày 01/8/2019 tất cả thủ tục hành chính của sở, ngành cấp tỉnh, trong đó có TTHC của Sở Xây dựng sẽ được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kiên Giang. Xin hỏi, hiện nay tôi muốn làm hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của tôi thì tôi đến Sở Xây dựng hay đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kiên Giang?

  • Cách tính thời gian kinh nghiệm trong hoạt động xây dựng

    (09:30 | 08/07/2019)

    Hỏi: Theo quy định tại Điều 1 Nghị định 100/2018/NĐ-CP thì điều kiện chung để được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đối với hạng II là “có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 07 năm trở lên” và hạng III là “từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ cao đẳng hoặc trung cấp”. Cách tính như thế nào để xác định được kinh nghiệm là 4 năm, 2 năm?