TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng Kiên Giang

Thông tin cần biết

 • Mời đăng ký tham dự Chương trình “Vinh danh doanh nghiệp, doanh nhân Tiên phong trong chuyển đổi số và phát triển công trình xanh của ngành Xây dựng”

  (05:09 | 25/02/2023)

  Sở Xây dựng nhận được Công văn số 18/CV-THXDVN ngày 13/02/2023 của Tổng Hội xây dựng Việt Nam về việc giới thiệu doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu tham gia Chương trình: “Vinh danh doanh nghiệp, doanh nhân Tiên phong trong chuyển đổi số và phát triển công trình xanh của ngành Xây dựng” (sau đây gọi tắt là Chương trình).

 • Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 2/2023

  (14:53 | 05/02/2023)

  Các trường hợp ký hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; hướng dẫn xếp lương viên chức thiết bị, thí nghiệm trong trường trung học; giảm 50% lệ phí khi đăng ký thường trú qua Cổng dịch vụ công trực tuyến;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 2/2023.

 • Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2023

  (14:48 | 07/01/2023)

  Điều chỉnh tăng phụ cấp ưu đãi nghề đối với cán bộ y tế dự phòng và y tế cơ sở; bỏ quy định nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính; quy định mới về lãi suất cho vay hỗ trợ nhà ở áp dụng trong năm 2023;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2023.

 • Hướng dẫn phương pháp xác định giá vật liệu đến hiện trường công trình

  (10:29 | 17/11/2022)

  Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng; Căn cứ Quyết định số 179/QĐ-UBND ngày 22/01/2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang; Quyết định số 2502/QĐ-UBND ngày 06/10/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang về việc bãi bỏ Quyết định số 2925/QĐ-UBND ngày 13/12/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang về việc quy định chi phí vật liệu xây dựng đến hiện trường xây lắp; chi phí xây dựng nhà tạm (lán trại) và chi phí kiểm định trong dự toán công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

 • Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11/2022

  (14:45 | 05/11/2022)

  Từ 1/11/2022, Bộ Tài nguyên và Môi trường không còn 4 Tổng cục; 3 nhóm lao động được hưởng lương bằng 1,8 lần mức lương CBCCVC Nhà nước quy định; hướng dẫn sử dụng kinh phí bồi thường, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11/2022.

 • Bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai

  (21:12 | 13/10/2022)

  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành Thông tư 11/2022/TT-NHNN quy định về bảo lãnh ngân hàng. Trong đó, Thông tư nêu rõ quy định bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai.

 • Phân loại đô thị theo vùng miền, yếu tố đặc thù

  (21:11 | 13/10/2022)

  Phân loại đô thị được áp dụng theo vùng miền, theo yếu tố đặc thù và thực hiện bằng phương pháp tính điểm.

 • Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9/2022

  (21:09 | 10/09/2022)

  Cản trở hoạt động tố tụng bị phạt tiền đến 80 triệu đồng; từ 1/9, gửi hàng xe khách phải cung cấp đầy đủ, chính xác 6 thông tin; 6 trường hợp giá đất được trừ để tính thuế giá trị gia tăng; làm từ thiện phải ghi chép đầy đủ kết quả tiếp nhận, phân phối, sử dụng nguồn đóng góp;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9/2022.

 • Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kiên Giang dời trụ sở sang địa chỉ mới

  (21:01 | 13/08/2022)

  Từ ngày 8-8-2022, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kiên Giang chính thức làm việc tại trụ sở mới ở địa chỉ số 05 đường Mậu Thân, phường Vĩnh Thanh, TP. Rạch Giá.

 • Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2022

  (21:05 | 06/08/2022)

  Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2022: Vận chuyển vật liệu để rơi vãi sẽ bị phạt đến 4 triệu đồng; hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ 40 triệu đồng để xây mới nhà ở; giảm lệ phí cấp giấy chứng nhận kiểm định xe cơ giới;...