Quy hoạch chung xây dựng khu đô thị Đầm Chích, xã Tân Khánh Hòa, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang, quy mô 229,81ha, tỷ lệ 1/2000
(15:55 | 14/06/2021)

Ngày 24/12/2008, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang ban hành Quyết định số 2999/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch chung xây dựng khu đô thị Đầm Chích, xã Tân Khánh Hòa, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang, quy mô 229,81ha, tỷ lệ 1/2000.

Sở Xây dựng xin đăng tải toàn bộ nội dung Quyết định số 2999/QĐ-UBND, bản vẽ, thuyết minh... phục vụ nghiên cứu.

 

Bấm vào để truy cập hồ sơ Quy hoạch chung xây dựng khu đô thị Đầm Chích, xã Tân Khánh Hòa, huyện Kiên Lương

BAN BIÊN TẬP