Quyết định số 1290/QĐ-UBND ngày 04/6/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang
(09:48 | 23/11/2018)

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

BAN BIÊN TẬP