Hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
(05:29 | 13/06/2018)

Đính kèm: Quyết định số 18/2017/QĐ-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang.