Bảng giá các loại đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
(05:25 | 13/06/2018)

Đính kèm: Quyết định 35/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 về việc ban hành Quy định Bảng giá đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.