Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Xây dựng Kiên Giang 15 ngày đầu tháng 8/2023
(05:29 | 02/08/2023)
Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang thông báo lịch làm việc của Giám đốc sở và các Phó Giám đốc sở từ ngày 01/8 đến ngày 15/8/2023.

BAN BIÊN TẬP