Khuyến cáo việc xác định thương hiệu, chủng loại xi măng áp dụng cho công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
(14:01 | 02/04/2023)

Ngày 30/3/2023, Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang ban hành Công văn số 755/SXD-QLXD về việc xác định thương hiệu, chủng loại xi măng áp dụng cho công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, nhằm tránh sự nhầm lẫn trong việc sử dụng xi măng mang thương hiệu chung "Hà Tiên", Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang đã ban hành Công văn nêu trên (theo tệp đính kèm bên dưới). Sở Xây dựng xin thông báo đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan biết, triển khai thực hiện./.

BAN BIÊN TẬP