Kế hoạch thực hiện rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ của Sở Xây dựng năm 2023
(05:12 | 17/12/2022)

Ngày 08/12/2022, Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang ban hành Kế hoạch số 2970/KH-SXD về thực hiện rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ của Sở Xây dựng năm 2023.

Mời tải và xem tệp đính kèm theo.

BAN BIÊN TẬP