Kế hoạch phát động phong trào thi đua "Thực hiện chương trình Chuyển đổi số" giai đoạn 2022-2025
(05:10 | 11/12/2022)

Ngày 06/12/2022, Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang ban hành Kế hoạch số 2953/KH-SXD về phát động phong trào thi đua "Thực hiện chương trình Chuyển đổi số" giai đoạn 2022-2025.

Mời tải và xem tệp đính kèm theo.

BAN BIÊN TẬP