Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua "Doanh nghiệp tỉnh Kiên Giang hội nhập và phát triển" giai đoạn 2022-2025
(05:08 | 23/10/2022)

Ngày 13/9/2022, Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang ban hành Kế hoạch số 2060/KH-SXD về tổ chức thực hiện Phong trào thi đua "Doanh nghiệp tỉnh Kiên Giang hội nhập và phát triển" giai đoạn 2022-2025.

Mời tải và xem tệp đính kèm theo.

BAN BIÊN TẬP