Kế hoạch kiểm tra, tự kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2022
(05:00 | 27/08/2022)

Ngày 23/8/2022, Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang ban hành Kế hoạch số 1898/KH-SXD về kiểm tra, tự kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2022.

Mời tải và xem tệp đính kèm theo.

BAN BIÊN TẬP