Kế hoạch phát động phong trào thi đua "Kiên Giang chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2021 - 2025
(20:17 | 30/01/2023)

Ngày 11/8/2022, Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang ban hành Kế hoạch số 1772/KH-SXD về phát động phong trào thi đua "Kiên Giang chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2021 - 2025.

Mời tải và xem tệp đính kèm theo.

BAN BIÊN TẬP