Kế hoạch phát hiện và nhân rộng điển hình tiên tiến năm 2022
(20:10 | 21/08/2022)

Ngày 16/6/2022, Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang ban hành Kế hoạch số 1216/KH-SXD về phát hiện và nhân rộng điển hình tiên tiến năm 2022.

Mời tải và xem tệp đính kèm theo.

BAN BIÊN TẬP