Kế hoạch xây dựng đơn vị học tập của Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang
(20:05 | 24/07/2022)

Ngày 21/4/2022, Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang ban hành Kế hoạch số 786/KH-SXD về xây dựng đơn vị học tập của Sở Xây dựng.

Mời tải và xem tệp đính kèm theo.

BAN BIÊN TẬP