Công bố giá vật liệu xây dựng, trang thiết bị nội thất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang và giá vật liệu xây dựng bán tại nơi sản xuất tháng 9 năm 2022
(20:52 | 13/10/2022)

Ngày 11/10/2022, Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang ban hành Công bố số 2354/CB-SXD về giá vật liệu xây dựng, trang thiết bị nội thất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang và giá vật liệu xây dựng bán tại nơi sản xuất tháng 9 năm 2022.

Công bố giá vật liệu xây dựng và trang thiết bị nội thất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang từ ngày 01 đến ngày 30 tháng 9 năm 2022, gồm các Phụ lục sau:
- Phụ lục 1/VLXD: Giá vật liệu xây dựng trên địa bàn thành phố Rạch Giá;
- Phụ lục 2/VLXD: Giá trang thiết bị nội thất gắn với công trình trên địa bàn thành phố Rạch Giá;
- Phụ lục 3/VLXD: Giá vật liệu xây dựng tại nơi sản xuất.
* Kèm theo Giá vật liệu xây dựng tại các địa phương.

 

Xem tất cả Công bố giá VLXD trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2022: https://bit.ly/34ocjBu

BAN BIÊN TẬP