Công bố giá VLXD, TTNT trên địa bàn thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang; giá VLXD tại nơi sản xuất (tháng 4/2022)
(15:17 | 13/05/2022)

Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang công bố giá vật liệu xây dựng (Phụ lục 1), giá trang thiết bị nội thất gắn với công trình (Phụ lục 2) trên địa bàn thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang; giá vật liệu xây dựng tại nơi sản xuất (Phụ lục 3) tháng 4/2022.

Xem chi tiết theo File đính kèm hoặc Link tổng hợp bên dưới.

 

Xem tất cả Bảng giá VLXD tỉnh Kiên Giang năm 2022: https://bit.ly/34ocjBu

BAN BIÊN TẬP