Kế hoạch thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2021
(14:30 | 10/04/2021)

Ngày 17/3/2021, Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang ban hành Kế hoạch số 448/KH-SXD thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2021.

Chi tiết xem Kế hoạch đính kèm theo ở cuối bản tin này./.

BAN BIÊN TẬP