Đơn giá Vật liệu xây dựng tỉnh Kiên Giang tháng 12/2021
(14:47 | 15/01/2022)

Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang công bố Giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang tháng 12/2021 (tải file đính kèm bên dưới).

Xem tất cả Bảng giá VLXD tỉnh Kiên Giang năm 2021: http://bit.ly/2NerHbd

BAN BIÊN TẬP