Đơn giá Vật liệu xây dựng tỉnh Kiên Giang tháng 11/2021
(15:38 | 11/12/2021)

Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang công bố Giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang tháng 11/2021 (tải file đính kèm bên dưới).

Xem tất cả Bảng giá VLXD tỉnh Kiên Giang năm 2021: http://bit.ly/2NerHbd

BAN BIÊN TẬP