Đơn giá vật liệu xây dựng tỉnh Kiên Giang 15 ngày đầu tháng 8/2021
(05:11 | 21/08/2021)

Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang công bố Đơn giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang từ ngày 01 đến ngày 15/8/2021 (tải file đính kèm bên dưới).

Xem tất cả Bảng giá VLXD tỉnh Kiên Giang năm 2021: http://bit.ly/2NerHbd

BAN BIÊN TẬP