Thông tin về xuất khẩu rau, củ, quả sang Campuchia
(05:36 | 10/07/2020)

Thực hiện Công văn số 769/SCT-QLTM ngày 09/7/2020 của Sở Công thương tỉnh Kiên Giang về việc thông tin về xuất khẩu rau, củ, quả sang Campuchia.

Sở Xây dựng xin đăng tải toàn bộ Văn bản số 769/SCT-QLTM; Công văn số 0681/XNK-TMQT ngày 30/6/2020 của Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công thương (xem files đính kèm bên dưới).

BAN BIÊN TẬP