Thông tin tuyên truyền về Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" năm 2020
(05:26 | 10/07/2020)

Thực hiện Công văn số 461/STTTT-TTBCBC ngày 03/7/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kiên Giang về việc tăng cường công tác thông tin tuyên truyền Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" năm 2020.

Sở Xây dựng xin đăng tải toàn bộ Văn bản số 461/STTTT-TTBCBC; Kế hoạch số 2221/KH-BTTTT ngày 17/6/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông (xem files đính kèm bên dưới).

BAN BIÊN TẬP