Thông báo Lịch làm việc của Ban Giám đốc Sở Xây dựng Kiên Giang đầu tháng 7/2020
(19:12 | 03/07/2020)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang từ ngày 01/7/2020 đến ngày 15/7/2020.

 

 
 
 

Thứ Tư, ngày 01/7/2020

- Giám đốc Lê Quốc Anh, Buổi sáng: họp Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh; Buổi chiều: họp giao ban Sở Xây dựng.

- Phó Giám đốc Trịnh Nam Trung, Buổi sáng: xử lý công việc; Buổi chiều: họp họp giao ban Sở Xây dựng.

- Phó Giám đốc Hà Văn Thanh Khương, Buổi sáng: xử lý công việc; Buổi chiều: họp họp giao ban Sở Xây dựng.

- Phó Giám đốc Lưu Thanh Bình, Buổi sáng: xử lý công việc; Buổi chiều: họp họp giao ban Sở Xây dựng.

Thứ Năm, ngày 02/7/2020

- Giám đốc Lê Quốc Anh, Buổi sáng: dự họp trực tuyến với chính phủ; Buổi chiều: họp kiểm điểm thực hiện kết luận Kiểm toán.

- Phó Giám đốcTrịnh Nam Trung, Buổi sáng: xử lý công việc; Buổi chiều: họp kiểm điểm thực hiện kết luận Kiểm toán.

- Phó Giám đốc Hà Văn Thanh Khương, Buổi sáng: xử lý công việc; Buổi chiều: họp kiểm điểm thực hiện kết luận Kiểm toán.

- Phó Giám đốc Lưu Thanh Bình, Buổi sáng: xử lý công việc; Buổi chiều: họp kiểm điểm thực hiện kết luận Kiểm toán.

Thứ Sáu, ngày 03/3/2020

- Giám đốc Lê Quốc Anh, xử lý công việc.

- Phó Giám đốcTrịnh Nam Trung, Buổi sáng: xử lý công việc; Buổi chiều: họp Hội đồng thẩm định giá đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

- Phó Giám đốc Hà Văn Thanh Khương, đi công tác thành phố Cần Thơ

- Phó Giám đốc Lưu Thanh Bình, xử lý công việc..

Thứ Bảy, ngày 04/7/2020 và Chủ Nhật, ngày 05/7/2020: Nghỉ.

Thứ Hai, ngày 06/7/2020

- Giám đốc Lê Quốc Anh, Buổi sáng: xử lý công việc; Buổi chiều: họp kiểm điểm trách nhiệm theo kết luận 602/KL-TTr.

- Phó Giám đốc Trịnh Nam Trung, Buổi sáng: họp chi bộ; Buổi chiều: họp kiểm điểm trách nhiệm theo kết luận 602/KL-TTr.

- Phó Giám đốc Hà Văn Thanh Khương, xử lý công việc; Buổi chiều: họp kiểm điểm trách nhiệm theo kết luận 602/KL-TTr.

 

 

 

- Phó Giám đốc Lưu Thanh Bình, Buổi sáng: họp chi bộ; Buổi chiều: họp kiểm điểm trách nhiệm theo kết luận 602/KL-TTr.

Thứ Ba, ngày 07/7/2020

- Giám đốc Lê Quốc Anh, Buổi sáng: dự họp HĐND tỉnh kỳ họp chuyên đề; Buổi chiều: họp chi bộ.

- Phó Giám đốc Trịnh Nam Trung, xử lý công việc.

- Phó Giám đốc Hà Văn Thanh Khương, Buổi sáng: xử lý công việc; Buổi chiều: dự họp tại HĐND tỉnh ,

- Phó Giám đốc Lưu Thanh Bình, xử lý công việc.

Thứ Tư, ngày 08/7/2020

- Giám đốc Lê Quốc Anh, xử lý công việc.

- Phó Giám đốc Trịnh Nam Trung, xử lý công việc.

- Phó Giám đốc Hà Văn Thanh Khương, Buổi sáng: họp chi bộ; Buổi chiều: họp thông qua điều chỉnh quy hoạch chung huyện Vĩnh Thuận.

- Phó Giám đốc Lưu Thanh Bình, Buổi sáng: họp thông qua dự án chung cư cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ Sophia, khu đô thị mới Phú Cường; Buổi chiều: họp thông qua dự án khu đô thị Phú Quý.

Thứ Năm, ngày 09/7/2020

- Giám đốc Lê Quốc Anh, Buổi sáng: xử lý công việc; Buổi chiều: đi công tác Phú Quốc đến hết ngày 10/7/2020.

- Phó Giám đốc Trịnh Nam Trung, xử lý công việc.

- Phó Giám đốc Hà Văn Thanh Khương, Buổi sáng: họp Xác định ranh giới lập Quy hoạch khu vực Thổ Sơn – Ba Hòn, huyện Hòn Đất; Buổi chiều: họp lấy ý kiến về quản lý xây dựng khu đô thị tây Bắc.

- Phó Giám đốc Lưu Thanh Bình, Buổi sáng: xử lý công việc; Buổi chiều: họp thông qua dự án xây dựng kè, san lấp mặt bằng lấn biển mở rộng khu dân cư An Sơn, huyện Kiên Hải.

Thứ Sáu, ngày 10/7/2020

- Phó Giám đốc Trịnh Nam Trung, Buổi sáng: họp sơ kết 6 tháng đầu năm 2020 Quỹ đầu tư phát triển tỉnh; Buổi chiều: xử lý công việc.

- Phó Giám đốc Hà Văn Thanh Khương, Buổi sáng: xử lý công việc; Buổi chiều: họp điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thành phố Rạch giá.

- Phó Giám đốc Lưu Thanh Bình, xử lý công việc.

Thứ Bảy, ngày 11/7/2020 và Chủ Nhật, ngày 12/7/2020: Nghỉ.

Thứ Hai, ngày 13/7/2020

- Giám đốc Lê Quốc Anh, xử lý công việc.

- Phó Giám đốc Trịnh Nam Trung, Buổi sáng: xử lý công việc; Buổi chiều: họp rà soát danh sách đối tượng theo đề án 22.

- Phó Giám đốc Hà Văn Thanh Khương, xử lý công việc.

- Phó Giám đốc Lưu Thanh Bình, xử lý công việc.

 

Thứ Ba, ngày 14/7/2020

- Giám đốc Lê Quốc Anh, Buổi sáng: xử lý công việc; Buổi chiều: dự hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020.

- Phó Giám đốc Trịnh Nam Trung Buổi sáng: xử lý công việc; Buổi chiều: dự hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020.

- Phó Giám đốc Hà Văn Thanh Khương, Buổi sáng: dự họp Hội đồng thẩm định Kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin giai đoạn I – Đề án Xây dựng thành phố thông minh Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang; Buổi chiều: dự hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020.

- Phó Giám đốc Lưu Thanh Bình, Buổi sáng: xử lý công việc; Buổi chiều: dự hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020.

Thứ Tư, ngày 15/7/2020

- Giám đốc Lê Quốc Anh, dự họp HĐND tỉnh đến ngày 17/7/2020.

- Phó Giám đốc Trịnh Nam Trung, xử lý công việc.

- Phó Giám đốc Hà Văn Thanh Khương, xử lý công việc.

- Phó Giám đốc Lưu Thanh Bình, xử lý công việc./.

BAN BIÊN TẬP