Thông tin về các khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyện môn, nghiệp vụ về nhà ở và thị trường bất động sản
(10:34 | 08/03/2020)

Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang thông tin về việc khai giảng các khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ về nhà ở và thị trường bất động sản của Trung tâm Nghiên cứu nhà ở và thị trường bất động sản (Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản).

Chi tiết mời xem Công văn đính kèm theo (link tải bên dưới).

BAN BIÊN TẬP