TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng Kiên Giang

Công tác phòng, chống tham nhũng

Xem với cỡ chữAA

Báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ kỳ tiếp theo

(10:07 | 07/01/2023)

Báo cáo số 3002/BC-SXD ngày 09/12/2022 của Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ kỳ tiếp theo.

Sở Xây dựng đăng tải toàn bộ Kế hoạch số 3002/BC-SXD theo tệp đính kèm./.

BAN BIÊN TẬP

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 3002-BC quy 4 va nam 2022-SXD.signed.pdf