TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng Kiên Giang

Công tác phòng, chống tham nhũng

Xem với cỡ chữAA

Công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2022 của người có nghĩa vụ kê khai thuộc Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang

(05:20 | 11/03/2023)

Ngày 07/3/2023, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang ban hành Quyết định số 21/QĐ-SXD về việc công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2022 của người có nghĩa vụ kê khai thuộc Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang.

Sở Xây dựng đăng tải toàn bộ Quyết định số 21/QĐ-SXD theo tệp đính kèm./.

BAN BIÊN TẬP

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 21-QD-SXD.signed.pdf